Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
TOPI

Kære forældre

I Syddjurs Kommune er vi optagede af, at alle børn trives og udvikler sig.  Derfor bruger vi systematiske trivselsvurderinger, kaldet TOPI, for alle børn i de kommunale dagtilbud. TOPI udfyldes elektronisk af personalet på Rambølls ”Hjernen & Hjertet”. Det gør vi 2 gange årligt i april/maj og oktober/november.


TOPI – Tidlig OPsporing og Indsats- er en hjælp til, at vi som personale er opmærksomme på alle børns trivsel, og at vi hurtigst muligt kan starte et samarbejde, hvis et barn i en periode har brug for en ekstra indsats for at trives.  Derfor vil personalet selvfølgelig tage kontakt til jer som forældre, hvis vi i forbindelse med TOPI bliver opmærksomme på udfordringer omkring jeres barns trivsel. 


I kan læse mere om TOPI på www.hjernenhjertet.dk