Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
Alsidig personlig udvikling

Alsidig Personlig udvikling:


“.. er en proces der udvikler og danner barnet hele livet. Det er en aldrig fuldendt proces.”


Dette tema er fundamentet for at blive dannet til sin individuelle personlighed. Temaet går igen i de andre temaer, hvor barnets alsidige personlige udvikling udvikles i et trygt og godt børnemiljø.

Det er vigtigt at man nuancere børnenes alderstrin i de kommende læringsmål og udsatte positioner !


Værdier:

Empati, selvstændighed, gåpåmod, robusthed og livsduelighed


Principper:

 • I Uglen skaber vi først og fremmest gode relationer og skaber trygge og omsorgsfulde rammer gennem ro, nærvær og vi viser positive og anerkendende følelser.
 • Dannelse sker gennem barnets deltagelse, både som perifer og aktiv deltager. Ex udvikler  børnene personlige og socialefærdigheder gennem legen.
 • Legen er en indgangsvinkel til læring, dannelse, deltagelseskompetence, demokrati, hvor barnet føler et medansvar i legen.
 • Vi ser individuelt på barnets behov, følger dets nysgerrighed og initiativ, for derved at udvikle selvværd, selvstændighed så barnet føler sig betydningsfuld.
 • Vi ser det vigtigt med genkendelighed og forudsigelighed samt fleksibilitet for barnets ageren i hverdagen
 • Vi støtter børnene i, at kunne håndtere egne og andres følelser, at kunne håndtere konflikter og tåle modgang
 • Vi skaber rammerne for iagttagelse og refleksion for at skabe læring og erfaring senere i livet. Vi ser iagttagelse samt refleksion som en vigtig læring for derved at kunne tage initiativ og handle.
 • Vi ser ved en god og veludviklet alsidig personlig udvikling, går barnet naturligt børnefælleskabet og legen stærkere og bedre i møde


  Overordnede læringsmål 0-2 (0-3) år:

 • Vi ser det er vigtigt at kunne tage individuelle behov for at fremme barnets personlige udvikling. Det gør vi bla. ved at være i øjenhøjde med børnene.
 • Vi møder barnet med positive og anerkendende følelser, så barnet udvikler empati og tillid til omverdenen
 • Vi skaber mod og lyst til at udforske verden og lære nyt. Ex ved at øve sig i at kravle op og ned af deres stol og forhindringsbane, øve sig i at tage sko og strømper af, hælder vand op selv mv.
 • Vi øver impuls og behovsudsættelse for at skabe refleksion for egne og andres følelser
 • Vi er selv meget bevidste om vores vigtige rolle med vores kropssprog og mimik, da børnene spejler sig i de voksne.


  Overordnede læringsmål 3-6år:

 • Vi skaber et positivt anerkendende samspil ml børn og voksne, med et ikke lige men ligeværdigt menneskesyn. Vi udvikler med- og selvbestemmelse igennem hverdagens rutiner og aktiviteter. Ex laver vi bålsuppe, slås med sværd, plukker bær, viser oplevelser fra hjemmet på barnets initiativ
 • Vi udvikler barnets følelsesmæssige kompetencer. Ex lære og forstå egne og andres følelser.
 • Robusthed ser vi som en vigtig personlig udvikling. Ex håndtere konflikter, mestre et nej, kunne vente på tur, kunne tåle små knubs, at blive mudret på skrænten, klare at være i centrum og ikke være i centrum.
 • Gennem genkendelighed og fælles refleksion får vi skabt en naturlig automatisering i hverdagens gøremål, som bidrager til barnets selvstændighed og selvhjulpenhed. Ex rydde op på sin garderobe, modtage og efterkomme beskeder, huske hvor man har lagt sine ting, lytte når voksne taler til en fælles kollektiv besked, have omsorg for hinanden og hente hjælp.
 • Vi inkluderer børnene i hverdagens gøremål. Ex feje, dække borde, hjælpe de yngre, tage initiativer til samling. Dette gør at barnet føler sig betydningsfuld og udvikler selvværd og selvtillid.


  Udsatte børn:

 • I Uglen ser vi altid på det enkelte barn og dets særlige behov. Vi arbejder pædagogisk med at kompensere/ nuancere for det udsatte barn hvis dette kræves.
 • Vi arbejder altid hen mod inklusion i børnefællesskabet, og samtidig støtter vi børnene i at turde at gå egne veje ifht valg af aktiviteter og relationer. Barnet skal udfordres i at kunne mestre hverdagen.
 • Vi arbejder med barnets følelsesmæssige udvikling. Ex ved at kunne aflæse sine kammerater og justere sig efter situationen og ens omgivelser.