Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
Om Uglen

Om Uglen


Uglen er en aldersintegreret daginstitution med børn fra 0 – 6 år, hvor børnene bruger det meste af deres tid i aldersblandede sammenhænge på tværs af alder. Vi ser det som en kæmpe fordel, at børnene bruger så meget tid i aldersblandede sammenhænge, da de større børn får et ansvar for at hjælpe de mindre, og de mindste spejler sig rigtig meget i de store/ældre børn og lærer af og sammen med dem. Børnene bliver også mere trygge ved hinanden, store som små, da de er vant til at være sammen det meste af dagen.
I Uglen lægger vi stor vægt på at opbygge gode relationer mellem børnene. Især tryghed, nærvær og genkendelighed er i højsædet hos os.

Hvert enkelt barn er tilknyttet en spisegruppe, hvor der er faste medarbejdere som børnene er sammen med hver dag til samling og spisning. Det er en af pædagogerne i denne spisegruppe, der er primærpædagog, altså den der har det tætte samarbejde med jer forældre.
Vi har en høj pædagogisk standard og en faglig tilgang til både børn og forældre. Alle faste medarbejdere har gennemgået en ICDP-uddannelse, hvilket betyder at vi arbejder med styrkelse af relationer, ud fra en anerkendende tilgang.
Medarbejderne er engagerede, og danner gode velfungerende teams omkring børnegrupperne. Der er en skøn blanding af unge og mere erfarne medarbejdere.


Nogle dage om ugen er der pædagogisk tilrettelagte forløb, hvor børnene er delt op i årgange (de samme som spisegrupperne) således at børnene bliver stimuleret på de forskellige udviklingsområder og på det niveau, de er på. Andre dage er der fokus på små grupper og udvikling af relationer. Om fredagen leger børnene frit, ude eller inde, og om sommeren benytter vi vores dejlige cykelgård til at øve os i at cykle. Her må børnene medbringe deres cykel hjemmefra, så de rigtig kan øve sig i at cykle. Det er et stort hit blandt børnene. I Uglen arbejder vi meget med sprogudvikling, og vi har sproggrupper for de børn, som har særlige sproglige udfordringer.


I Uglen nyder vi de naturskønne omgivelser, med en fabelagtig udsigt, og med masser af plads til leg og bevægelse. Vi har en cykelgård, æblegård med vandbane, kæmpe legeplads hvor der bl.a. er mulighed for at kravle i træer og på motorikredskaber, løbe på bakker, lege i forskellige sandkasser, ”mudderhullet” osv. Vi har også en boldbane med et kæmpe rutsjerør.
Vi er ude i alt slags vejr, så her er det vigtigt med nogle gode gummistøvler og god påklædning i øvrigt smiley

I Uglen har vi helt fantastiske indendørs faciliteter, med store lyse rum, som er funktionsopdelte, hvilket betyder at hvert legerum er indrettet til bestemte aktiviteter, fx køkkenkrogen hvor der bliver leget rollelege som ”far, mor og børn”. Det er et stort hus med mulighed for mange små legekroge. Der er et lyst fællesrum, et dejligt atelier, og et skønt træværksted.

Vi har også egen gymnastiksal, som alle børn kommer i regelmæssigt.
Børnene kan i vid udstrækning selv bestemme, hvor og hvad de gerne vil lege og der er altid en tydelig og nærværende medarbejder i legerummene.

For at skabe tryghed hos de yngste børn har vi indrettet en funktion, ”Fuglereden”, hvor de primært opholder sig. Her er der rolige omgivelser og der er faste medarbejdere tilknyttet, sådan at der opnås en høj grad af tryghed og genkendelighed.


Vi har plads til 120 børn. Der er få ledige pladser for tiden.

Har du lyst til at se Uglen, er du meget velkommen til at ringe og lave en aftale om besøg her.


Kig ind ! smiley