Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf.: 20 30 57 18
Aldersintegration
Aldersintegration

I Uglen arbejder vi både aldersintegreret og aldersopdelt med børnene.

Vi arbejder aldersintegreret, dvs. på tværs af årgang/aldersgrupper i den frie leg.
Vi arbejder aldersopdelt efter årgange i de pædagogisk tilrettelagte forløb.

Aldersintegrationen har vi valgt, fordi vi anser det som vigtigt at børn, forældre og personale oplever Uglen som én samlet institution, og børnene kan være frit sammen uanset alder.

Barn og forældre vil fra starten få kendskab til flere medarbejdere. Når barnet ret hurtig vænnes til flere medarbejdere, giver det mere fleksibilitet både for voksne og børn, og dette bevirker at hverdagen bliver mere tryg for barnet.

Børnene har deres faste tilhørsforhold i en spisegruppe, med børn i samme alder, og der er faste medarbejdere tilknyttet. Samværet i spisegruppen opbygger de nære relationer, både børnene imellem, og mellem børn og medarbejdere. Vi oplever at børnene vokser ved at have opgaver med at hjælpe til i fællesskabet.

I tiden om morgenen indtil kl.9.30 og igen fra ved 12-tiden og dagen ud, har børnene mulighed for at lege på tværs af alder, på legepladsen og i de forskellige funktioner.
Børnene oplever et kendskab og fællesskab på tværs af alder, som er lærerigt for både små og store, og som udvikler en naturlig tolerance for de forskelligheder, som aldersforskelle indebærer. Vi oplever en hverdag hvor de ældste børn er meget omsorgsfulde, hensyntagende og hjælpsomme over for de yngste. Samtidig oplever vi, at de yngste børn får en masse stimuli ved at være sammen med ældre børn, som både gavner udviklingen af sproget og legen.

Aldersopdelte aktiviteter har vi nogle dage i tidsrummet 9.30 – 10.30. Det har vi valgt, sådan at vi har bedst mulighed for at stimulere alle børn i aktiviteten og give alle mulighed for at deltage og blive udfordret alderssvarende. Der foregår aktiviteter som musik og rytmik, motorisk udfoldelse, ture, kreative aktiviteter, spil, dialogisk historielæsning m.m. Aktiviteterne kan foregå både inde og ude. Der arbejdes målrettet på at danne og udvikle relationer i aldersgruppen.

Fuglereden er en funktion for de yngste børn, med legesager målrettet småbørn. Vi har i indretningen tilgodeset de yngste børns behov. De yngste børn opholder sig primært her i løbet af dagen.
Vi har en tæt kontakt med forældrene omkring barnet, og samarbejder om at give barnet en tryg hverdag.
De aller yngste børn vil ofte blive afleveret og afhentet i Fuglereden, og det er faste medarbejdere tilknyttet denne funktion, der har overblikket og drager omsorg for, at de grundlæggende relationer kan dannes og udvikles.
Om formiddagen kan børnene følges til leg rundt i huset og på legepladsen. Børnene modnes stille og roligt til at indgå i større sammenhænge. Når børnene er omkring to år, kommer de mere og mere rundt i huset.
Der kan af og til komme lidt større børn ind og nyde en stund i de rolige omgivelser i Fuglereden, og hygge sig med de yngste, evt. søskende.

 

 

Sidst opdateret 25. januar 2019